Ziklo Formatiboak

Pasaia desarrolla una oferta formativa basada en la impartición de ciclos formativos tanto de Grado Medio como de Grado Superior:


Eskaintza hori derrigorrezkoaren ondoko hezkuntzan sartzen da. Zikloak 2.000 ordukoak dira (bi ikasturte oso), eta garrantzi handia ematen zaio prestakuntza praktikoari, bai zikloak osatzen dituzten prestakuntza-moduluetan, bai lehen sektoreko eta zerbitzuen sektoreko enpresetan bi ikasturteetan egingo diren praktiken bitartez (350-540 ordu lantokietan).

                 ERDI MAILAKO                                                           GOI MAILAKO

 

 

 

 

 

 

Prestakuntza-eskaintza horrek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren diru-laguntza du.

Hauek dira edozein lanbide arloko prestakuntza-zikloan hasi ahal izateko bideak:

Zuzenean: prestakuntza-maila bakoitzari dagokion eskakizun akademikoak betetzen dituzten ikasleak.

  • Erdi mailako prestakuntza-zikloak: DBH (Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza) edo horren baliakide bat (BBB 2, LH I, IEE I, etab.) gaindituta izatea.
  • Goi-mailako prestakuntza-zikloak: LOGSE batxilergo titulua edo baliokideren bat (UBI, LH II, IEE II, etab.) izatea.

Sarrera-probaren bidez: aurreko paragrafoan aipaturiko ikasketak gainditu ez dituzten ikasleek bide hau erabil dezakete. Sarrera-proba egiteko matrikulatzeko, hauek bete behar dira:

  • Erdi mailako prestakuntza-zikloak: 17 urte, urtebeteko esperientzia lanean, edo gizarte-garantiako programa batetik etortzea.
  • Goi-mailako prestakuntza-zikloak: 19 urte.