Ontzi eta Itsasontzien Zainketa Antolatzeko Goi Mailako Teknikaria (LOE)

Makinetako zerbitzuak eta instalazioak antolatzea eta zuzentzea, potentzia jakin batera arteko itsasontzietan. Mantentze-lanak egitea edo ikuskatzea, propultsio-plantaren eta motor osagarrien planoei edo eskuliburuei jarraiki, eta elementuen muntaketa eta desmuntaketa zuzentzea.
Makinen eta produktuak egiteko eta prozesatzeko sistemen muntaketa egitea, bai eta doikuntza- eta prestatze-operazioak egitea ere, zerbitzu-eskuliburuei jarraiki.
Gailu elektronikoak, elektrikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak dituzten makinen eta sistema automatikoen konponketak eta mantentze-lanak egitea edo zuzentzea, mantentze-lanetarako planoei edo eskuliburuei jarraiki. Zirkuitu elektrikoen muntaketa eta egiaztapena antolatzea, eskemen eta planoen bidez, eta behar diren osagaiak eta tresnak aukeratzea eta erabiltzea (probako "softwarea" eta "hardwarea").

LANBIDE MODULUA

 

ONTZI ETA ITSASONTZIEN ZAINKETA ANTOLATZEKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA (LOE)


 LANBIDE MODULUA ORDU KURTSOA
ITSASONTZIETAKO PROPULTSIO-PLANTA ETA MAKINERIA OSAGARRIA MANTENTZEKO LANAK ANTOLATZEA
198
ITSASONTZIETAKO ETA ONTZIETAKO INSTALAZIO ETA SISTEMA ELEKTRIKOAK MANTENTZEKO ETA MUNTATZEKO LANAK ANTOLATZEA
231
ITSASONTZIETAKO ETA ONTZIETAKO HOTZ- INSTALAZIOAKK ETA GIROTZE-SISTEMAK MANTENTZEKO ETA MUNTATZEKO LANAK ANTOLATZEA
198

INGELESA

132
LARRIALDIEN KONTROLA 132
LANEKO PRESTAKUNTZA ETA ORIENTABIDEA
 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITSASONTZIETAKO ETA ONTZIAK LEHORREAN MANTENTZEKO ETA MOTOR TERMIKOAK MUNTATZEKO LANAK ANTOLATZEA (Ingelesez egiteko)
160

ITSASONTZIETAKO ETA ONTZIETAKO AUTOMATISMO HIDRAULIKOAK ETA PNEUMATIKOAK PROGRAMATZEA ETA MANTENTZEA.
200

ITSASONTZIETAKO ETA ONTZIETAKO MAKINERIA MANTENTZEKO LANAK PLANIFIKATZEA
60

MAKINEN ZAINTZA ANTOLATZEA
60

ITSASONTZIKO OSASUN-LAGUNTZAREN ANTOLAMENDUA
60

ITSASONTZIETAKO ETA ONTZIETAKO MAKINERIA MANTENTZEKO LANAK ANTOLATZEKO PROIEKTUA
 50
2º 
ENPRESA ETA EKIMEN SORTZAILEA
60

LANTOKIKO PRESTAKUNTZA
360
 ZIKLOA, GUZTIRA 2000  

 

 

 

 

 

 


Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek arrantza-itsasontzietako eta itsasontzi zibiletako makinetako ofizial gisa, lehen ofizial gisa eta itsasontzzietako eta ontzietako makinaburu gisa egiten du lan, betiere indarrean dagoen legerian ezarritako tonaren, motor-potenziaren eta bidaiari kopuruaren mugak kontuan izanik. Era berean, itsasontziak eraikitzen, konpontzen eta mantentzen dituzten edozein tamainatako enpresa publikoetan edo pribatuetan egiten du lan.
Bere kontura zein besteren kontura egin dezake lan.

 

 

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

 

  • Ontzietako mekanikari nagusia (merkataritza-nabigazioan eta arrantzan)
  • Merkataritza-nabigazioko makinetako marinela.

 

  • Itsas espezialitateko ziurtagiria:oinarrizko-segurtasunaren prestakuntza.
  • Bizi-irauteko untziak eta erreskatatzeko batelen espezialitatearen ziurtagiria (ez azkarrak).
  • Osasun prestakuntza espezifikoa (hastapena).
  • Suteen aurkako aurreratua den espezialitatearen ziurtagiria.
  • Fluor-gasen hoztaileen edozein kargako hozteko sistemak dituen tresneira manipulatzea.

 

ATRIBUCIONES

 

  • Buques Mercantes: RD973/2009, modificación RD80/2014
  • Buques Pesqueros: RD36/2014