Nabigazioko eta Itsasertzeko Arrantzako Teknikaria (LOE)

Itsasontziaren administrazioa kudeatzea eta aurrera eramatea. Itsasontziaren nabigazioa eta itsasbidea kontrolatzea eta gidatzea egoera guztietan. Arrantza-erauzketarekin eta arrantza-produktuak ekoitzi eta kontserbatzearekin lotutako jarduerak antolatzea eta egitea; itsas garraioko jarduerak antolatzea eta egitea, segurtasunez eta herrialdeko eta nazioarteko legedia betez.


LANBIDE MODULUA

 

NABIGAZIOKO ETA ITSASERTZEKO ARRANTZAKO TEKNIKARIA  (LOE)


 LANBIDE MODULUA ORDU KURTSOA
NABIGAZIO- ETA KOMUNIKAZIO-TEKNIKAK 231
ITSASERTZEKO ARRANTZA 231
ITSASONTZIA EGIAZTATZEA ETA ADMINISTRATZEA
99
ITSASOKO SEGURTASUNA 132
MANIOBRA-TEKNIKAK 165
ITSASONTZIAREN EGONKORTASUNA, ZAMA-OREKATZEA ETA ZAMATZEA
132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GUARDIAKO PROZEDURAK
105
INGELESA 168
ITSASONTZI BARRUKO OSASUN-ARRETA
63
INSTALAZIOAK ETA ZERBITZUAK
126
LANEKO PRESTAKUNTZA ETA ORIENTABIDEA
105
ENPRESA ETA EKIMEN SORTZAILEA
63

LANTOKIKO PRESTAKUNTZA
380
 ZIKLOA, GUZTIRA 2000  

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditud?

Profesional honek arrantza-ontzi eta merkataritza-ontzi publikoetan edo pribatuetan egiten du lan, besteren kontura edo bere kontura, betiere administrazio eskudunak ezartzen dituen mugekin eta esleipenekin.

 

 

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?


 • Itsasertzeko patroia (merkataritza- eta arrantza-nabigazioa).
 • Balioanitzeko kosta-patroia.
 • Tokiko arrantza-patroia.
 • Merkataritza-nabigazioko zubiko marinela.
 • Marinel arrantzalea.
 • Itsas espezialitateko ziurtagiria: oiarrizko prestakuntza.
 • Itsas espezialitateko ziurtagiria: Itsas Sorrospen eta Segurtasuneko Munduko Sistemaren (GMDSS) operadore nagusia.
 • Osasun prestakuntza espezifikoa (hastapena).
 • Bizi-irauteko untziak eta erreskatzeko batelen espezialitatearen zirutagiria (ez azkarrak).
 • Suteen aurkako aurreratua den espezialitatearen ziurtagiria.
 • ARPAko espezialitatearen ziurtagiria.

 

ATRIBUCIONES

 • Buques Mercantes: RD973/2009, modificación RD80/2014
 • Buques Pesqueros: RD36/2014