Ontzi eta Itsasontzien Makineria Zaintzeko eta Kontrolatzeko Teknikaria (LOE)


Itsasontziaren propultsio-sistema eta ekipamenduak eta instalazioak maneiatzea, kontrolatzea eta haien mantentze-lanak egitea. Sistemen eta ekipamenduen elementuak konpontzea, itsasontzia ur gainean dagoela. Segurtasuna eta biziraupena antolatzea eta kontrolatzea ontzian.

 LANBIDE MODULUA

 

ONTZI ETA ITSASONTZIEN MAKINERIA ZAINTZEKO ETA KONTROLATZEKO TEKNIKARIA (LOE)


 LANBIDE MODULUA ORDU KURTSOA
PROPULTSIO-PLANTA ETA MAKINERIA OSAGARRIA MANTENTZEA 231
ITSASONTZIETAKO ETA ONTZIETAKO MEKANIZAZIO- ETA SOLDADURA-PROZEDURAK 198
ITSASONTZIETAKO ETA ONTZIETAKO INSTALAZIOAK ETA MAKINAK MANTENTZEA
231
INGELESA 165
ITSAS SEGURTASUNA
99
ITSASONTZIKO OSASUN-LAGUNTZA 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITSASONTZIETAKO ETA ONTZIETAKO AUTOMATISMOAK  ERREGULATZEA ETA MANTENTZEA
210

ITSASONTZIETAKO ETA ONTZIETAKO HOTZ- ETA GIROTZE-MAKINERIA INSTALATZEA ETA MANTENTZEA
168
MAKINAK ZAINTZEKO PROZEDURAK
84
LANEKO PRESTAKUNTZA ETA ORIENTABIDEA
105
ENPRESA ETA EKIMEN SORTZAILEA 63
LANTOTIKO PRESTAKUNTZA 380
 ZIKLOA,GUZTIRA 2000  

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Porfesional honek karga eta/edo bidaiariak garraiatzeko itsasontzietan edota arrantza-ontzietan (publikoetan nahiz pribatuetan) egiten du lan; hori guztiak administrazio eskudunak ezarritako mugen eta esleipenen barruan.
Era berean, prestakuntza honek aukera ematen dio ontziak eta energia-plantak mantentzen dituzten enpresetan lan egiteko, besteren kontura edo bere kontura.

 

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

 

  • Ontzietako mekanikaria (merkataritza-nabigazioan eta arrantzan).
  • Navigazio Zibilaren makinetako marinelaren.

 

  • Oinarrizko-segurtasunaren prestakuntza espezialitatearen ziurtagiria.
  • Bizi-irauteko untziak eta erreskatatzeko batelen espezialitatearen ziurtagiria (ez azkarrak).
  • Osasun Prestakuntza espezifikoa (hastapena)
  • Surteen aurkako aurreratua den espezialitatearen ziurtagiria.
  • Fluor-gasen hoztaileen edozein kargako hozteko sistemak dituen tresneria manipulatzea.

 

ATRIBUCIONES

  • Buques Mercantes: RD973/2009, modificación RD80/2014
  • Buques Pesqueros: RD36/2014