Itsasontziko mekanikari nagusiaren eta Itsasontziko nagusi mekanikariaren eskumenak handitzea

  • 170 Ordu/Horas |

 

EDUKIA:

Ikastaroak modulu hauek dauzka:

Mantentzelana gestionatzea eta errespetua kontrolatzea. Erregaiak gestionatzea. Kutsadura prebenitzea. Laneko arriskuak prebenitzea. Kontrola; erregulaziona eta argindarra sortzea. Hoztea eta izoztea.


NORI ZUZENDUA:

6.000 Kw arteko propultsio potentziadun arrantza ontzietako makinen ataleko buru gisa lan egin nahi dutenei.

BALDINTZAK:

Itsasontziko mekanikari nagusiaren edo itsasontziko nagusi mekanikariaren titulua edukitzera eta 2.000 Kw-etik gorako potentziadun arrantza ontzietako makinen atalean gutxienez bi urtean lanean aritu izana agiaztatzea.