KIROL ONTZIAK ETA LAKETONTZIAK MANTENTZEKO LANETAKO OINARRIZKO PROFESIONALA (LOE)

1-Honako sarrera baldintzak bete behar dira:

  • Hamabost urte beteak izatea, edo dagokion urte naturalaren barruan betetzea, eta hamazazpi urte baino gehiago ez izatea zikloan sartzean edo dagokion urte naturalean.
  • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo zikloa edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila eginda izatea.
  • Irakasle taldeak gurasoei edo legezko ordezkariei Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat hastea proposatu izana.

2- Hiru urterako ibilbidea, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzat, baldintza hauek guztiak betetzen badituzte:

  • Hezkuntza Sailaren Hezkuntza Laguntzako Premia Espezifikoen Erregistroan inskribatuta egotea.
  • DBHko 2. maila gutxienez egina izatea.
  • Tutorearen Orientazio Kontseilua izatea, irakasle orientatzaileen bermearekin. Bertan, irakasle-taldearen proposamena jasoko da, hau da, ikasleak 3 urterako ibilbidea duen Oinarrizko Prestakuntzako Zikloetarako hautagai izatea.

3-Hiru urterako ibilbidea, izena emandako urte naturalean 17 urte edo gehiago dituzten pertsonentzat, baldin eta baldintza hauek guztiak betetzen badituzte:

  • 17 urte edo gehiago izatea.
  • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza egin ez izana.

 

 

 Nire ikasketak bukatutakoan, zer egin dezaket?
 
• Erriberako arotz-laguntzailea.
• Itsasontzietako pintore laguntzailea.
• Zuntzez indartutako plastikozko elementuen mantentze-lanetako laguntzailea.
• Itsasontzietako sistema mekanikoen mantentze-lanetako laguntzailea.
• Itsasontzietako sistema elektriko eta elektronikoak mantentzeko laguntzailea.
• Itsasontzietako aparailuen mantentze-lanetako laguntzailea.


   

Maila ertainetarako sarbidea:
 

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak.
• Elektrizitatea eta elektronika.
• Informatika eta komunikazioak.
• Fabrikazio mekanikoa.
• Instalazioa eta mantentze-lanak.
• Itsasoa eta arrantza.
• Energia eta ura.
• Zura, altzaria eta kortxoa.
• Erauzketa-industriak eta industria kimikoa.

Zein dira titulu honekin eskuratzen diren lanbide arautuak?
• Kirol-ontzien eta laketontzien mantentze-lanak, batez ere konponketa-tailerretan.
• Laketontziak eta kirolontziak itsasoz mantentzea eta eraikitzea.

FORMAKUNTZA PLANA:
 

  LANBIDE MODULUA

ORDU

KURTSOA

  MEKANIZAZIOA ETA SOLDADURA

132

  KIROL-ONTZIEN OINARRIZKO EGITURA KONPONTZEA

231

  ONTZIEN GAINAZALAK BABESTEA ETA TXUKUNTZEA

132

  ZUNTZEZ INDARTUTAKO PLASTIKOZKO ELEMENTUAK ERAIKITZEKO, EGOKITZEKO ETA MUNTATZEKO ERAGIKETAK

132

  ZIENTZIA APLIKATUAK I

165

  KOMUNIKAZIOA ETA GIZARTEA I

165

  TUTORETZA ETA ORIENTABIDEA I

33

 


 

  PROPULTSIO-PLANTAREN ETA LOTUTAKO EKIPOEN OINARRIZKO MANTENTZE-LANAK

96

  SISTEMA ELEKTRIKO ETA INFORMATIKOEN OINARRIZKO MANTENTZE-LANAK

72

  KIROL-ONTZIETAKO APARAILUEN OINARRIZKO MANTENTZE-LANAK

72

  ZUNTZEZ INDARTUTAKO PLASTIKOZKO ELEMENTUAK KONPONTZEKO ERAGIKETAK

120

  ZIENTZIA APLIKATUAK II

144

  KOMUNIKAZIOA ETA GIZARTEA II

168

  LANEKO PRESTAKUNTZA ETA ORIENTABIDEA

53

  LANTOKIKO PRESTAKUNTZA

260

  TUTORETZA ETA ORIENTABIDEA II

25

  GUZTIRA

2000