Blas de Lezo
   Pasaiako
Itsas Arrantza BHI

IES Náutico Pesquero de
Pasaia

Los Marinos kalea, 2
20110 PASAI SAN PEDRO (Gipuzkoa)
Tel: 943 40 40 05 - Fax: 943 40 41 77

Email: blasdelezo@pasaiaeskola.net